Tổng hợp các phím tắt trên máy Macbook

Tổng hợp các phím tắt trên máy Macbook

Tuesday, 22/02/2022

Tổng hợp các phím tắt trên máy Macbook

I. Phím tắt trong chương trình soạn thảo

Phím tắt Chức năng
Command + X Cắt
Command + C Sao chép
Command + V Dán
Command + P In
Command + A Chọn toàn bộ văn bản
Command + Z Undo
Command + Shift + Z Redo
Command + S Lưu
Command + O Mở file
Option + Delete Xóa một từ bên trái con trỏ
Fn + Delete Xóa một chữ cái bên phải con trỏ
Fn + Option + Delete Xóa một từ bên phải con trỏ
Option + Right Arrow Di chuyển một từ sang phải
Option + Left Arrow Di chuyển một từ sang trái
Option + Shift + Right Arrow Chọn một từ bên phải
Option + Shift + Left Arrow Chọn một từ bên trái
Command + Shift + Right Arrow Chọn một dòng từ con trỏ bên phải
Command + Shift + Left Arrow Chọn một dòng từ con trỏ bên trái
Command + Shift + Up Arrow / fn + Shift + Up Arrow Chọn toàn bộ phần từ con trỏ trở lên
Command + Shift + Down Arrow / fn + Shift + Down Arrow Chọn toàn bộ phần từ con trỏ xuống

II. Phím tắt cho trình duyệt web

Phím tắt Chức năng
Command + T  Mở một tab mới
Command + W  Đóng một tab
Command + Shift + T  Mở lại một tab đã đóng
Command + D  Dấu trang mới
Command + “{” key  Quay trở lại
Command + “}”  Chuyển tiếp
Control + Tab Key  Chuyển đổi giữa các tab
Control + F / Control + G  Tìm kiếm một từ trong một trang
Command + R  Làm mới một trang
Command + B  Tìm kiếm dấu trang
Command + Shift + H  Mở lịch sử trình duyệt
Command + J  Mở lịch sử tải xuống
ommand + L  Chọn thanh địa chỉ URL
Command + N  Mở một cửa sổ trình duyệt mới
fn + Down Arrow / Spacebar  Chuyển dần đến cuối trang
fn + Up Arrow  Chuyển dần đến đầu trang
Command + Down Arrow  Chuyển nhanh đến cuối trang
Command + Up Arrow  Chuyển nhanh đến đầu trang
Command + “+” key  Phóng to trang
Command + “-” key  Thu nhỏ trang

III. Phím tắt khác

Phím tắt Chức năng
 Command + Option + Esc Key  Buộc thoát ứng dụng
hift + Command + Q  Đăng xuất khỏi phiên hiện tại
Control + Command + Q  Khóa màn hình
Command + H  Đi đến desktop
Command + Q  Đóng ứng dụng đã chọn
Command + M  Tối thiểu hóa ứng dụng hiện tại
Command + Space Bar  Mở Spotlight Search để tìm kiếm bất kỳ ứng dụng hoặc tài liệu nào trong máy Mac
F3 / Control + Up arrow  Hiển thị tất cả các ứng dụng đang mở
Command + Shift + 3  Chụp ảnh màn hình
Command + Shift + 5  Chụp ảnh màn hình cho một phần được chọn trên màn hình
Command + Tab  Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở
F4  Hiển thị tất cả các ứng dụng
Bình luận (1)
binh-luan

Hello World! https://ihampb.com?hs=44b000534d53fa157ecd308b9f8533c5&

23/11/2022

h6hbpe

Viết bình luận:
icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: